Czym grozi zatrudnianie obcokrajowców "na czarno"?

Zatrudnienie osoby z innego kraju to dobre rozwiązanie, szczególnie w przypadku branż, w których brakuje pracowników z Polski. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie obowiązków przez cudzoziemca powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zaniedbania i tzw. zatrudnianie pracowników "na czarno" wiąże się z poważnymi konsekwencjami. O jakie kary chodzi? I jak sprawić, by współpraca z cudzoziemcem była zgodna z normami prawnymi? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.  

 

Nielegalna praca cudzoziemców - co to oznacza?

Aby dowiedzieć się, jakie czyny uznawane są za niezgodne z polskim prawem, warto zapoznać się z treścią art. 2 ust. 1 pkt 22a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z treścią tego artykułu, praca cudzoziemca jest nielegalna, gdy osoba ta: 

  • nie jest uprawniona do wykonywania pracy w sytuacjach określonych w art. 87 w/w ustawy, czyli m.in. nie jest obywatelem Unii Europejskiej, nie posiada statusu uchodźcy, a także gdy nie posiada ważnej wizy albo dokumentu, który uprawnia go do pobytu na terytorium Polski (wiza Schengen, wiza krajowa, zezwolenie pobytowe oraz karta pobytu),
  • nie posiada zezwolenia na pracę - chodzi o sytuacje, gdy takie zezwolenie jest wymagane przez prawo (np. zezwolenie na pracę sezonową),
  • posiada dokument umożliwiający pobyt w Polsce, który nie uprawnia go do wykonywania pracy (np. wiza turystyczna).

 

Praca "na czarno" ma miejsce także wtedy, gdy:

  • pracodawca zatrudnia pracownika na innych warunkach niż zostało to określone w zezwoleniu na pracę (na innym stanowisku, z innym wynagrodzeniem) lub zezwoleniu na pobyt czasowy,
  • pracodawca nie zawarł z pracownikiem umowy w formie pisemnej (w grę wchodzi zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenie, czy umowa o dzieło) i/lub nie przetłumaczył jej na język zrozumiały dla cudzoziemca.

 

Czym grozi zatrudnianie "na czarno"?

Zatrudnienie cudzoziemca "na czarno", czyli nielegalnie wiąże się z różnymi sankcjami. We wspomnianej ustawie powiedziano m.in.: "Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. 2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny."

Ustawa ta bierze pod uwagę także inne sytuacje, które wiążą się z relacjami pracodawca - pracownik z innego kraju. Karze podlega m.in. wprowadzanie takiej osoby w błąd, wykorzystywanie zależności służbowej, czy wykorzystywanie niezdolności do należytego pojmowania działania. Zachowania te podlegają karze grzywny (nawet do 30 000 zł).

 

Co warto zrobić?

Widać więc wyraźnie, że zatrudniania pracowników "na czarno" nie jest dobrym sposobem na prowadzenie firmy i zmniejszenie kosztów. Tym bardziej że obowiązujące prawo pozwala na współpracowanie z cudzoziemcami w sposób legalny i stosunkowo prosty. Co możesz zrobić jeśli szukasz wsparcia dla swojej firmy? Przede wszystkim sprawdź naszą ofertę i skorzystaj z pomocy, jaką oferuje nasza agencja. Dzięki bogatemu doświadczeniu wiemy, jak znaleźć kompetentnych pracowników, którzy sprawdzą się na wybranym przez Ciebie stanowisku. Zajmujemy się wszystkimi etapami poszukiwań, a także formalnościami. Nie czekaj. Już dziś odwiedź naszą stronę internetową i znajdź odpowiednie wsparcie. 

Zatrudnianie cudzoziemca, a kwestia ubezpieczenia. Co warto wiedzieć? Przeczytaj o tym na naszym blogu.