Dlaczego warto zatrudniać pracowników ze Wschodu?

Coraz więcej przedsiębiorstw boryka się z problemem deficytów kadrowych, a powodem są malejące oraz rosnące wymagania kandydatów. Sytuacja bywa szczególnie trudna w sezonie i dotyka najczęściej branży związanych z rolnictwem, transportem i budownictwem. Często najlepszym i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem okazuje się być zatrudnienie osób ze Wschodu. Wynika to przede wszystkim ze zmian w prawie i znaczących ułatwień dla pracodawcy zatrudniającego obcokrajowców, a korzyści takiej sytuacji odczuwają obie strony.

 

Pracownik ze Wschodu – dlaczego warto?

Przybywający do Polski pracownicy zza wschodniej granicy szukają lepszej pracy możliwości rozwoju, których pomimo kwalifikacji nie mogą znaleźć we własnym kraju. Największą motywacją pracowników z Ukrainy do pracy w Polsce jest polepszenie warunków bytowych dla siebie i rodziny, która pozostała w kraju. Z tego powodu są oni sumienni i bardziej zmotywowani oraz zaangażowani i dyspozycyjni. Praca to ich jedyne zajęcie w Polsce, dlatego często decydują się na nadgodziny. Zyskuje na tym zarówno pracownik, jak i pracodawca. Z jednej strony pracownik wykonuje powierzone zadania jak, potrafi najlepiej, z drugiej, pracodawca nie musi przyciągać ludzi ze swojego kraju, na co zwyczajnie go nie stać.

 

Minimum formalności

Zaletą zatrudnienia osoby ze Wschodu jest ograniczenie formalności. Zamiast na odległość szukać odpowiedniego człowieka, a następnie legalizować jego pobyt w Polsce, można skorzystać z usług wyspecjalizowanej agencji pośrednictwa pracy. Takie rozwiązanie znacznie ogranicza ilość „papierkowej roboty”. Agencja przeprowadza rekrutacje, zajmuje się też kwestią weryfikacji możliwości i kwalifikacji kandydata oraz kwestiami formalno-prawnymi, dotyczącymi jego pobytem w Polsce. Pozwala to ograniczyć zaangażowanie w cały proces pracodawcy do minimum.

 

Bliskość kulturowa i asymilacja

Najwięcej rekrutacji przeprowadza się na Ukrainie. Mieszkańcom Ukrainy jest łatwo się zasymilować, dzięki pokrewieństwu językowemu i kulturowemu. Słowa w języku ukraińskim brzmią niebywale podobnie do polskich. Pozwala to na uniknięcie nieporozumień w komunikacji, które mogłyby mieć istotny wpływ na jakość wykonanej pracy. Ukraińcy szybko się asymilują i nie mają problemu z porozumiewaniem się ze współpracownikami oraz prawidłowym wykonaniem poleceń. Ponadto, Polakom łatwiej zaakceptować obywateli Ukrainy, pomimo dystansu do imigrantów zarobkowych.

Pracownik ze wschodu może być odpowiedzią na bolączki rekrutacyjne polskich przedsiębiorstw, a zatrudnianie obywateli ukraińskich jest korzystne dla obu stron. Decydując się na współpracę z wykwalifikowaną agencją pracy, zyskuje się z jednej strony uczciwego pracownika, a z drugiej korzyści ekonomiczne.