Formalności związane z legalizacją pobytu obywateli Ukrainy uciekającymi przed wojną

W związku z sytuacją, mającą miejsce za wschodnią granicą, w Polsce 12 marca 2022 roku została uchwalona ustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekli z kraju przed wojną. Znacznie ogranicza ona formalności, których trzeba dopełnić, aby móc pozostać tutaj legalnie. Co trzeba zrobić, aby móc zgodnie z prawem przebywać na terytorium Rzeczpospolitej? Czy obywatele Ukrainy mogą podjąć pracę w Polsce?

 

Co musi zrobić obywatel Ukrainy uciekający przed wojną, aby mógł legalnie pozostać w Polsce?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każdy obywatel Ukrainy, który stosując się do obowiązujących przepisów, przekroczył granicę po 23 lutego 2022 roku, może legalnie pozostać w Polsce przez kolejne 18 miesięcy, a więc do 24 sierpnia 2023 roku. Dotyczy to również osób, które podczas rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę przebywały w Polsce. Istotne jest to, że zgodnie z wprowadzoną ustawą nie będzie konieczne podejmowanie żadnych dalszych kroków, aby pobyt był legalny.

W przypadku osób, które mają zezwolenie na pobyt czasowy lub wizę krajową, a ich ważność kończy się po 24 lutego 2022 roku, nie muszą dopełniać kolejnych formalności, aby je przedłużyć - dzieje się to automatycznie. Te dokumenty utrzymują ważność do końca 2022 roku. Warto też podkreślić, że osoby z Ukrainy mogą znacznie łatwiej niż wcześniej uzyskać numer PESEL — w tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. Dotyczy to oczywiście osób, które dostały się do Polski po 23 lutego.

 

Czy można legalnie zatrudnić osobę uciekającą przed wojną?

Ważną kwestią pozostaje też zatrudnienie obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. To również nie jest trudne — przebiega na tych samych zasadach, co w przypadku przyjęcia do zakładu Polaka. Dodatkowo należy jedynie zgłosić ten fakt na stronie praca.gov.pl. Jeśli chcesz zatrudnić osobę z Ukrainy i mieć pewność, że cały proces przebiegnie zgodnie z planem, skorzystaj z pomocy doświadczonej firma, która zajmuje się tego rodzaju pośrednictwem.

Dlaczego warto zatrudniać pracowników ze wschodu? Przeczytaj o tym na naszym blogu.