Jak obywatel Ukrainy może uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce w myśl nowej ustawy?

Wiele osób zza wschodniej granicy w związku z obecną sytuacją chce rozpocząć życie w naszym kraju. Choć zgodnie z obowiązującymi przepisami obywatele Ukrainy mogą legalnie pozostać w Polsce przez 18 miesięcy, wielu z nich planuje rozpocząć tutaj pracę i rozpocząć życie. W tym celu muszą postarać się o zezwolenie na pobyt stały. Jak to zrobić?

 

Jak uzyskać zgodę na pobyt stały?

Karta pobytu stałego umożliwia cudzoziemcom, legalne pozostanie na terenie Rzeczpospolitej. Ponadto dzięki niej możliwa jest praca w Polsce bez przedstawiania dodatkowych dokumentów. Dokładne informacje dotyczące uzyskiwania zgody na pobyt stały, można znaleźć w ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy te zostały znowelizowane 29 stycznia 2022 roku. Dzięki temu obecnie znacznie łatwiej uzyskać kartę stałego pobytu.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim. Należy pamiętać, aby dołączyć do niego wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą się od siebie różnić w zależności od tego, kto stara się o uzyskanie zgody. Jeśli osoba składająca pismo nie ma Karty Polaka, musi uiścić odpowiednią opłatę. Warto także podkreślić, że aby dostać kartę stałego pobytu, konieczne jest zapłacenie 50 złotych za jej wydanie. Od momentu nowelizacji przepisów czas oczekiwania na wydanie zgody został wydłużony do 6 miesięcy, co ma przyczynić się do usprawnienia całego procesu.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały?

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, dokumenty potrzebne do tego, uzyskać zezwolenie na pobyt stały mogą być różne. Zazwyczaj jednak wśród wymaganych są:

  • prawidłowo uzupełniony wniosek w 2 egzemplarzach;
  • 4 fotografie, które odpowiadają aktualnym wymogom;
  • ksero każdej strony z paszportu (oryginał należy mieć ze sobą do wglądu);
  • potwierdzenie dokonania wymaganej wpłaty;
  • dokumenty, mogące potwierdzić, ze to, co zostało przedstawione we wniosku, jest zgodne z prawdą.

Formalności związane pobytu obywateli Ukrainy uciekającymi przed wojną. Przeczytaj o tym na naszym blogu.