Jakich formalności trzeba dopełnić aby zatrudnić obcokrajowca?

Firmy z wielu branż walczą z niedoborem siły roboczej. Chodzi tu przede wszystkim o budownictwo, w którym niedobór rąk do pracy szacuje się na około 100 tys. osób. Właśnie dlatego coraz więcej polskich firm decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców, zwłaszcza Ukraińców i Białorusinów. Aby jednak móc to zrobić, niezbędne jest dopełnienie kilku procedur.

 

Zezwolenie

Pierwszym dokumentem jest uzyskanie zezwolenia od wojewody. Aby móc je uzyskać, warunkiem jest deklaracja wypłacania obcokrajowcowi takiego wynagrodzenia, które jest nie niższe, aniżeli dla pracowników na podobnych stanowiskach w Polsce. Drugim kryterium jest potwierdzenie (na bazie rejestrów bezrobotnych), że nie można pozyskać pracowników do tego typu zajęć z lokalnego rynku. Jeśli warunki te będą spełnione, wówczas otrzymywane jest zezwolenie na 3 lata z możliwością przedłużenia. Przy niektórych zawodach, nie ma również obowiązku uzyskiwania pozwolenia od starosty, dlatego cała procedura jest jeszcze prostsza.

 

Opłaty wymagane przy zatrudnianiu obcokrajowca

Podczas składania wniosku o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca należy uiścić opłatę na poczet budżetu państwa polskiego. Różni się ona m.in. w zależności od tego, na jaki okres ma być wydane pozwolenie. Jeśli jest to poniżej 3 miesięcy, wówczas kwota wynosi 50 zł. Jeśli jest to powyżej 3 miesięcy, wtedy należy opłacić składkę w wysokości 100 zł. Wyższa kwota obowiązuje przy wykonywaniu usług transportowych i jest to 200 zł. Dodatkowo przedsiębiorstwo musi zadbać o to, by umowa miała pisemną formę oraz została przetłumaczona na język, którym obcokrajowiec się posługuje.

 

Kiedy nie trzeba uzyskiwać zezwolenia?

Przepisy wskazują również na szereg sytuacji, gdy nie jest konieczne uzyskiwanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Taka osoba nie musi go uzyskiwać gdy:

  • ma status uchodźcy,

  • posiada zezwolenie na osiedlenie w Polsce,

  • jest obywatelem jednego z krajów należących do Unii Europejskiej,

  • jest obywatelem państwa z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia),

  • korzysta z ochrony czasowej, która udzielana jest do tego momentu, gdy możliwy jest powrót do poprzedniego miejsca zamieszkania.

Jeśli chcą Państwo zatrudnić obcokrajowca, warto zlecić dopełnienie procedur doświadczonej agencji pracy, która dodatkowo znajdzie najlepsze osoby do wykonywania danego zawodu.

Dlaczego coraz więcej obywateli Ukrainy decyduje się na prace w Polsce? Przeczytaj o tym na naszym blogu.