Kiedy cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

Lukę na rynku pracy jeszcze w 2019 roku szacowało się na około 1,5 mln osób. Niedobór ten przedsiębiorstwa próbują uzupełnić dzięki zatrudnianiu cudzoziemców, co zawsze wiąże się z określonymi wymogami prawnymi. Istnieje jednak wiele sytuacji, gdy obcokrajowcy nie potrzebują zezwolenia na pracę i mogą legalnie realizować czynności zawodowe w rodzimych firmach. Jakie są to przypadki?

 

Kiedy zezwolenie na pracę nie jest potrzebne?

Zgodnie z bieżącymi przepisami, pozwolenie na pracę dla cudzoziemców nie jest niezbędne m.in. gdy taka osoba:

 • posiada status uchodźcy nadany w RP,

 • ma zezwolenie na stały pobyt w naszym kraju,

 • korzysta z warunków ochrony czasowej,

 • jest obywatelem jednego z państw, które należy do Unii Europejskiej,

 • jest obywatelem jednego z państw, które należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

 • jest bliską osobą towarzyszącą innemu cudzoziemcowi (odnosi się to m.in. do członków rodziny),

 • ma zezwolenie na czasowy pobyt na terenie RP, np. w związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem lub obywatelką Polski,

 • jest studentem kierunków stacjonarnych (ma wizę),

 • naucza języków obcych,

 • wykonuje pracę w placówkach kształcenia takich jak szkoły czy przedszkola,

 • jest sportowcem, duchownym lub korespondentem środków masowego przekazu.

O dodatkowych kryteriach można dowiedzieć się z Ustawy o cudzoziemcach lub kontaktując się ze specjalistami naszej agencji pracy.

 

Obywatele, których państw nie potrzebują zezwolenia na pracę?

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, istnieje również kilka krajów, których obywatele mogą pracować w Polsce bez zezwolenia przed okres do 6 miesięcy. Dotyczy to obywateli krajów takich jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Ukraina, Rosja i Mołdawia. Przedsiębiorstwa chcący zatrudnić cudzoziemców z tych państw muszą jednak zatroszczyć się o kilka dodatkowych kryteriów, w tym o stworzenie pisemnej umowy, a także powiadomienie lokalnego urzędu pracy o zamiarze zatrudnienia. Dodatkowe kryteria prawne, które bezwzględnie muszą być spełnione, poznają Państwo, kontaktując się ze specjalistami naszego przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebuj Państwo pracowników, mają jednak problem z ich znalezieniem, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. Oferujemy fachowe doradztwo w tym zakresie, a także szybką reakcję na określone wymagania.

Pozwolenie na pracę typu A i B. Czym to się różni? Przeczytaj o tym na naszym blogu.