Najpopularniejsze zawody wykonywane przez cudzoziemców w Polsce

Z roku na roku rośnie zainteresowanie pracownikami z zagranicy. Można ich spotkać prawie w każdym miejscu. Na szczęście od kilku lat zmienia się stereotyp, według którego cudzoziemiec pracuje wyłącznie przy pracach prostych, niewymagających niemal żadnych kwalifikacji.

 

Wady i zalety zatrudniania cudzoziemców

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy szukają nowych rozwiązań. Zatrudniając pracownika z zagranicy, trzeba pamiętać o istotnych różnicach w odniesieniu do zatrudniania rodaków. Cudzoziemcom należy zapewnić zakwaterowanie lub pomóc w jego znalezieniu. Zatrudnienie pracownika zza granicy łączy się także z koniecznością dopełnienia obowiązków związanych z legalizacją jego pobytu i pracy. Formalności te zajmują pracodawcom dużo czasu. Wielu pracowników zza granicy nie zna języka polskiego, co utrudnia komunikację. Natomiast zaletą cudzoziemców jest ich pracowitość i pełna dyspozycyjność. Pracownicy zza granicy bardzo często wykonują prace, do których ciężko jest znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy. Można ich przewozić z miejsce na miejsce, gdyż ze względu na brak rodziny i chęć zarobienia pieniędzy, nie ma to dla nich większego znaczenia.

 

Na jakich stanowiskach można najczęściej spotkać Ukraińców w Polsce?

Do pracy w Polsce przyjmowane są osoby z wielu krajów, ale głównie z Ukrainy i Białorusi, Kazachstanu czy Bułgarii. Pracodawcy decydują się na pozyskanie osób z tych krajów z uwagi na bliskość geograficzną, kulturową i językową. Cudzoziemcom najczęściej oferowana jest praca w ramach wakatów, których przedsiębiorcy nie są w stanie obsadzić pracownikami z Polski. Nieustannie największy deficyt pracowników występuje na stanowiskach związanych z prostymi pracami dorywczymi. Braki występują w branży owocowo-warzywnej, w budownictwie i gastronomii. Najwięcej cudzoziemców obejmuje stanowiska sprzątaczki, opiekunki domowej, sprzedawcy, mechanika samochodowego, lakiernika, kelnera, barmana, fryzjera, kosmetyczki i pielęgniarki. W gastronomii często pracują również jako kucharze. Lista branż, w których obcokrajowcy mają największe szanse na znalezienie zatrudnienia, prawdopodobnie będzie rosnąć. W tej chwili zawiera 24 zawody. Dlaczego nadal największa liczba cudzoziemców pracuje w prostych zawodach? Pierwszą przeszkodą jest bariera językowa. Większość pracowników zza granicy, którzy dopiero przyjechali do Polski, nie posługuje się językiem polskim w stopniu zaawansowanym. Drugą przeszkodę stanowi konieczność wyedukowania pracownika do wykonywania odpowiedzialnych zajęć. Na szczęście napływ wykształconych cudzoziemców jest dodatkowym źródłem pozyskiwania kandydatów do pracy wymagającej wyższych kompetencji i umiejętności.

Przed zatrudnieniem pracownika z zagranicy, należy dokonać wyboru, czy warto zatrudniać cudzoziemców. Nie można bowiem generalizować cech wszystkich pracowników cudzoziemców. Jak zawsze wszystko zależy od tego, na jaką osobę trafimy podczas rekrutacji kandydatów do pracy.

Dlaczego coraz więcej obywateli Ukrainy decyduje się na pracę w Polsce? Przeczytaj o tym na naszym blogu.