mask

Najpopularniejsze zawody wykonywane przez cudzoziemców w Polsce

Z roku na roku rośnie zainteresowanie pracownikami z zagranicy. Można ich spotkać prawie w każdym miejscu. Na szczęście od kilku lat zmienia się stereotyp, według którego cudzoziemiec pracuje wyłącznie przy pracach prostych, niewymagających niemal żadnych kwalifikacji.

 

Wady i zalety zatrudniania cudzoziemców

Sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy szukają nowych rozwiązań. Zatrudniając pracownika z zagranicy, trzeba pamiętać o istotnych różnicach w odniesieniu do zatrudniania rodaków. Cudzoziemcom należy zapewnić zakwaterowanie lub pomóc w jego znalezieniu. Zatrudnienie pracownika zza granicy łączy się także z koniecznością dopełnienia obowiązków związanych z legalizacją jego pobytu i pracy. Formalności te zajmują pracodawcom dużo czasu. Wielu pracowników zza granicy nie zna języka polskiego, co utrudnia komunikację. Natomiast zaletą cudzoziemców jest ich pracowitość i pełna dyspozycyjność. Pracownicy zza granicy bardzo często wykonują prace, do których ciężko jest znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy. Można ich przewozić z miejsce na miejsce, gdyż ze względu na brak rodziny i chęć zarobienia pieniędzy, nie ma to dla nich większego znaczenia.

 

Na jakich stanowiskach można najczęściej spotkać Ukraińców w Polsce?

Do pracy w Polsce przyjmowane są osoby z wielu krajów, ale głównie z Ukrainy i Białorusi, Kazachstanu czy Bułgarii. Pracodawcy decydują się na pozyskanie osób z tych krajów z uwagi na bliskość geograficzną, kulturową i językową. Cudzoziemcom najczęściej oferowana jest praca w ramach wakatów, których przedsiębiorcy nie są w stanie obsadzić pracownikami z Polski. Nieustannie największy deficyt pracowników występuje na stanowiskach związanych z prostymi pracami dorywczymi. Braki występują w branży owocowo-warzywnej, w budownictwie i gastronomii. Najwięcej cudzoziemców obejmuje stanowiska sprzątaczki, opiekunki domowej, sprzedawcy, mechanika samochodowego, lakiernika, kelnera, barmana, fryzjera, kosmetyczki i pielęgniarki. W gastronomii często pracują również jako kucharze. Lista branż, w których obcokrajowcy mają największe szanse na znalezienie zatrudnienia, prawdopodobnie będzie rosnąć. W tej chwili zawiera 24 zawody. Dlaczego nadal największa liczba cudzoziemców pracuje w prostych zawodach? Pierwszą przeszkodą jest bariera językowa. Większość pracowników zza granicy, którzy dopiero przyjechali do Polski, nie posługuje się językiem polskim w stopniu zaawansowanym. Drugą przeszkodę stanowi konieczność wyedukowania pracownika do wykonywania odpowiedzialnych zajęć. Na szczęście napływ wykształconych cudzoziemców jest dodatkowym źródłem pozyskiwania kandydatów do pracy wymagającej wyższych kompetencji i umiejętności.

Przed zatrudnieniem pracownika z zagranicy, należy dokonać wyboru, czy warto zatrudniać cudzoziemców. Nie można bowiem generalizować cech wszystkich pracowników cudzoziemców. Jak zawsze wszystko zależy od tego, na jaką osobę trafimy podczas rekrutacji kandydatów do pracy.