Pozwolenie na pracę typu A i B. Czym to się różni?

Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na pracę A bądź B. Jednak tego typu dokumenty nie są ze sobą tożsame i w zależności od przesłanek potrzebne będzie inne pozwolenie. Czym one się od siebie różnią oraz co warto o nich wiedzieć?

 

Pozwolenie typu A — komu jest ono wydawane?

Zezwolenie na pracę typu A musi posiadać osoba, która wykonuje pracę w Polsce, ale jest spoza UE, EOG, czy wspomnianej wcześniej Szwajcarii. Ponadto obowiązki muszą być wykonywane na podstawie umowy z podmiotem. Tego typu dokument zostaje wydany na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy czym wojewoda może skrócić ten czas. Z kolei na przyznanie zgody urząd wojewódzki ma 30 dni a w skomplikowanych przypadkach nawet dwa miesiące. Aby uzyskać pozwolenie typu A potrzebne są m.in. takie dokumenty jak:

  • wniosek z prośbą o wydanie zezwolenia,
  • dokument potwierdzający tożsamość przedsiębiorcy,
  • pismo potwierdzające spełnienie wymagań aplikującego na stanowisko cudzoziemcy, a także oświadczenie o niekaralności,
  • informacja od starosty dotycząca braku zaspokojenia potrzeb kadrowych na podstawie rejestru osób poszukujących pracy,
  • kopia umieszczonej zapłaty za uzyskanie wniosku.

 

Zezwolenie na pracę B — czym ono jest?

Obcokrajowiec może również uzyskać od pracodawcy pozwolenie na pracę B. Dotyczy ono osób, które są:

  • wpisane do rejestru przedsiębiorców i pełnią funkcję w zarządzie lub są one spółką kapitałową w organizacji,
  • zajmują się prowadzeniem spraw spółki komandytowej (lub komandytowo-akcyjnej) na stanowisku komplementariusza albo prokurenta.

To pozwolenie zostaje wydane na okres 3 lat, jednak jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 25 lat, może ono tracić ważność po 5 latach. Dokumenty potrzebne w tym przypadku to: dowód wpłaty, zaświadczenie o niekaralności, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, umowa spółki oraz dokumenty podróży cudzoziemca.

Kiedy cudzoziemiec nie potrzebuje zezwolenia na pracę? Przeczytaj o tym na naszym blogu.